Łamanie regulaminu!!!

Jak wszędzie tak i również u nas w naszych ogrodach działkowych jest łamane prawo!!! Takie rzeczy na ROD "Chabry" w Opolu. Druty kolczaste na wysokości oczu małego dziecka !!!!!niezgodne z regulaminem http://ozoopole.pzd.pl/nowy-regulamin-rod-02-11-2015-r/ &51 Zarząd z tym nic nie robi !!!! Sprawa zgłoszona z podaniem numeru działki!!!!! Zapisz
Czytaj dalej...