Nowy Statut PZD – 28.03.2018

<a title=”Nowy Statut PZD – 28.03.2018 ” rel=”nofollow” href=”http://pzd.pl/uploads/cgblog/id21421/Statut_2017_zarejestrowany_z_przypisami.pdf” target=”_blank”>Nowy Statut PZD – 28.03.2018</a>