Ogłoszenia

Aktualizacja z dnia 26.11.2019r.

Od dnia 01.12.2019r. do 01.03.2020r. Biuro Zarządu ROD Chabry oraz kasa będą otwarte w czwartki od godziny 13:00 do 14:00

❗❗❗Szanowni Państwo❗❗❗
Prosimy o uregulowanie opłat za działki oraz energię (osoby które posiadają na działce prąd) do końca Listopada.
Dziękujemy Zarząd ROD Chabry

UWAGA !!!
Od dnia 01.12.2019r. roku bramy wjazdowe będą zamknięte na nowe kłódki. Wszelkie próby zniszczenia bram/kłódek będą wiązały się z konsekwencjami wynikającymi 𝐳 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟖𝟖 𝐤.𝐤. 𝐢 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟐𝟒 𝐤.𝐰.

𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟖𝟖. 𝐙𝐧𝐢𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐮𝐝𝐳𝐞𝐣 𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐲
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟐𝟒. 𝐊𝐖 𝐔𝐦𝐲ś𝐥𝐧𝐞 𝐧𝐢𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐥𝐮𝐛 𝐮𝐬𝐳𝐤𝐚𝐝𝐳𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐮𝐝𝐳𝐞𝐣 𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐲
§ 1.Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2.Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3.Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4.W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Zarząd ROD Chabry

Aktualizacja z dnia 22.06.2019r.

Woda będzie dostarczana na ROD “CHABRY” 5 × w tygodniu : PONIEDZIAŁEK,ŚRODA,PIĄTEKSOBOTA OD GODZINY :
17:00 DO GODZINY 20:00  ORAZ WTOREK OD GODZ. 8:00 – 10:00

Aktualizacja z dnia 12.06.2019r.

Woda będzie dostarczana na ROD “CHABRY” 4 × w tygodniu : PONIEDZIAŁEK,ŚRODA,PIĄTEK ORAZ SOBOTA OD GODZINY :
16:30 DO GODZINY 20:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *